امروز:پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

زندگی را معنی دار کنید

زندگی شما دارای هدف و معنا و مفهوم است

ادامه مطلب

عروس خانم و آقا داماد تلویزیون خاموش

تلویزیون ها را خاموش کنید

ادامه مطلب

عروس خانم و آقا داماد شاد باشید

برای شادبودن استراتژی داشته باشید

ادامه مطلب

اهداف و آرزوهایتان را درجه بندی کنید

لاستیک ماشینتان به شکل صحیحی باید در جای خود قرار بگیرد و گرنه افراد سمت راست با افراد سمت چپ در جهت های متفاوتی قرار خواهند گرفت و ماشینتان حرکت نخواهد کرد .

ادامه مطلب

بعد از ازدواج به روابط گرما ببخشید فصل اول

قانون ۳

اول نفسی بکشید، بعد حرفتان را بزنید

ادامه مطلب

بعد از ازدواج به روابط گرما ببخشید فصل اول

قانون۲

وقتی دچار تشویش هستید دنبالش را نگیرید ادامه مطلب

به روابط گرما ببخشید (فصل اول)

قانون۱

تفاوت را محترم شمرید ادامه مطلب

۱۲ چیزی که شوهرتان به شما نمی گوید

شما می توانید بگوئید که او در خلق و خو بد است یا وقتی که در خلق و خویش حالت بدی وجود دارد ادامه مطلب

اقداماتی که می توانید ازدواج تان را از طلاق حفظ کنید

مشاوری می گوید انجام اقداماتی می تواند باعث توقف در طلاق شود ادامه مطلب

ازدواج سالم

ازدواج سالم در زندگی یک فرد بسیار تأثیر گذار است به نظر می رسد ادامه مطلب