امروز:پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

دفتر مرکزی : تهران – خیابان پاسداران – خیابان زمرد – شماره ۵۰ – واحد ۱۱

تلفن تماس : ۲۲۸۸۶۵۹۱-۰۲۱

شماره همراه : ۰۹۱۲۰۹۷۹۹۰۵

صاحب امتیاز: رامین میرمطهری
دفتر مشهد : بلوار سجاد-حامد شمال ۵ – واحد ۱ – شماره ۸۹

تلفن تماس : ۳۶۰۴۸۲۲۳-۰۵۱

شماره همراه : ۰۹۱۵۵۱۶۳۶۷۲

کد پستی: ۹۱۸۷۹۴۳۷۳۳

پست الکترونیک : info@adamohava.ir