به روابط گرما ببخشید (فصل اول)

نویسنده : ویرایشگر ویرایش کننده
۲۱ خرداد ۹۶

قانون۱

تفاوت را محترم شمرید

ازدواج ، احترام گذاشتن به تفاوت های دو طرف است.

زندگی مشترک تنها زمانی به شکوفایی می رسد که دست کم یکی از دو طرف در مورد تفاوت ها به روشن بینی برسد . البته همه ی ما انسان ها در دل معتقدیم که حقیقت جهان نزد ماست و اگر همه مثل ما بودند دنیا به بهشت موعود تبدیل می شد. طرز فکر من هم غیر از این نیست ، اما شناخت و تشخیص تفاوت ها به این مفهوم نیست که حق فقط و فقط با یک نفر است و فرد دیگر حقی ندارد.

تفاوت در زندگی

ما انسان ها به ((واقعیت)) از منظرهای متفاوت نگاه می کنیم که به فرهنگ ، نژاد ، فرزند چندم خانواده بودن ، عوامل موروثی ، و تاریخچه ی منحصر به فرد خانوادگی ما بستگی دارد. تعدد عقاید در خصوص حقایق ، با تعداد افرادی که دارای آن عثاید هستند ، نسبت مستقیم دارد . همچنین افراد مختلف در برخورد با هیجانات عادت های مختلفی دارند . به عنوان مثال ، زن در هنگام تشویش و اضطراب خواهان صمیمیت بیشتر است ، در حالی که مرد بیشتر به خلوت و حفظ فاصله نیاز دارد.

لازمه ی صمیمیت رعایت این موارد است:

  • از وجود تفاوت ها عصبی نشویم .
  • طوری رفتار نکنیم گویی حقیقت خلقت تنها در انحصار ماست.
  • نزدیکی را با تشابه به اشتباه نگیریم.

(( احترام به تفاوت ها)) به مفهوم پذیرش رفتار غیر عادلانه و تحقیر شریک زندگی نیست ؛ تفاوت ها الزاماً رای به ذیحق بودن یک فرد و خطا کاری دیگری نمی دهند . بکوشید از نظر عاطفی با شریک زندگی خود که فکر و احساسی غیر از شما دارد پیوند یابید، بدون آنکه در دل به متقاعد کردن یا تغییر دادن وی نیازی احساس کنید.

احساس شما نسبت به
این مطلب چیست؟
نظرات شما
ارسال

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.